faie

faie

środa, 23 styczeń 2019 11:44

Nagrody w dziedzinie wolontariatu Erasmus+

Poznaj zwycięzców Nagród Erasmus+ w dziedzinie wolontariatu i zainspiruj się!
Nagrody Erasmus+ w dziedzinie wolontariatu mają na celu docenienie wagi osiągnięć młodych ludzi, którzy byli wolontariuszami w Europie w ramach projektów Erasmus+. Jest to platforma dla młodych ludzi, którzy chcieli by podzielić się swoim doświadczeniem związanym z wolontariatem z innymi młodymi ludźmi z całej Europy, po to, by zainspirować i zachęcić do wyruszenia na spotkanie z własną przygodą z wolontariatem.

Nagrody w dziedzinie wolontariatu Erasmus+

środa, 23 styczeń 2019 11:38

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Znajdziesz tu raporty, opracowania, broszury informacyjne, czasopisma i inne publikacje instytucji UE i innych organów, dotyczące ważnych w Europie tematów.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

środa, 23 styczeń 2019 11:33

Kampania YoutVoteMatters.eu

Porównaj swoje poglądy z faktycznymi decyzjami polityków, którzy proszą o Twój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku!
YourVoteMatters!

 

Czy myślałeś/myślałaś kiedyś o studiowaniu/realizowaniu praktyk zawodowych/byciu wolontariuszem (wolontariuszką)/pracy w innym kraju Unii Europejskiej? A może już mieszkasz w innym kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? Zapewne wiesz, że masz szereg praw i możliwości wynikających z faktu, że posiadasz obywatelstwo Unii Europejskiej. Korzystasz z nich w pełni?

Jeśli przydały by Ci się informacje na ten temat – w sieci znajdziesz mnóstwo stron i portali zawierających przydatne treści. Tylko jak na nie trafić? Przypadkiem? Z polecenia znajomych? Systematycznie przeczesując sieć?

Mamy na to sposób. Jest nim właśnie na MyEU Portal, którego celem jest:
uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu (pod jednym adresem internetowym) europejskich zasobów informacji na temat praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej zamieszkujących w kraju innym niż kraj pochodzenia tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne.

Możliwość spotkania się i skorzystania z doświadczeń osób, które już skorzystały z możliwości uczenia się, działania na rzecz innych czy pracy poza Polską, będzie 25 stycznia 2019 w Bielsku-Białej. Tego dnia zapraszamy na międzynarodową konferencję, „KREATYWNIE W EUROPIE. Mieszkać – uczyć się – działać społecznie i politycznie – pracować”.

Konferencja będzie się działa w Galerii Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11.
 

Program konferencji jest dostępny TUTAJ.
 

Zgłoś się teraz!
 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Regulamin quizu.


Zapraszamy!

Patronat honorowy:

 KE male 2

Patronaty medialne:
ngo.pl maleEPM male
 

środa, 16 styczeń 2019 23:00

O projekcie MyEU

Witaj na Portalu MyEU!

Portal MyEU powstaje w ramach projektu “MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej” (EN: “MyEU. Youth in the move Portal to active citizenship of the European Union”).

Głównym wyzwaniem adresowanym przez MyEU jest niski poziom zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, zamieszkujących w krajach UE innych niż kraj ich pochodzenia, w życiu politycznym, społecznym i demokratycznym ich krajów goszczących. Wyzwanie to jest szczególnie istotne w grupie osób młodych.

Główni adresaci i adresatki MyEU to właśnie osoby młode (w wieku 18 – 35 lat) już zamieszkujące poza granicami kraju pochodzenia lub planujący wyjechać (w celu zamieszkania/ podjęcia studiów/ pracy/ wolontariatu/ szkolenia zawodowego) w innym kraju europejskim.

Oferta MyEU dedykowana jest trzem grupom młodych:
1. Młodym dorosłym uczestniczącym w szkoleniu zawodowym/praktykach zawodowych/doradztwie zawodowym w innym kraju unijnym niż kraj ich pochodzenia  (mobilność edukacyjna)
2. Młodym dorosłym pracującym/ planującym podjąć pracę w innym kraju europejskim, niż kraj ich pochodzenia (mobilność zawodowa);
3. Młodym dorosłym, którzy już korzystają – lub chcieliby skorzystać z możliwości działania jako wolontariusze/wolontariuszki w innym kraju europejskim niż kraj ich pochodzenia, na rzecz licznych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego promujących aktywność społeczną i polityczną.

Jak pokazują liczne badania, udział w mobilności europejskiej – studiach/stażach/wolontariacie/pracy za granicą – znacząco pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Osoby, które doświadczyły życia w kraju innym niż kraj ich pochodzenia, charakteryzuje większa otwartość, tolerancyjność, większa pewność siebie i docenianie możliwości, jakie stwarza życie w zjednoczonej Europie. To z kolei prowadzi do większej aktywności w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym – zarówno na poziomie lokalnym jak i europejskim.

Celem głównym MyEU jest zwiększenie poziomu zaangażowania i uczestnictwa demokratycznego mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej, szczególnie młodych dorosłych, w politycznym, społecznym i demokratycznym życiu goszczących ich krajów europejskich, poprzez promowanie możliwości, sposobów, narzędzi i korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa demokratycznego.

By osiągnąć ten cel, zrealizujemy:
1) Działania analityczne obejmujące otwarte, międzynarodowe badania on-line oraz serie wywiadów po to, aby zaprezentować:

 • Raport porównawczy na temat aktualnego stanu wiedzy dotyczącej doświadczeń związanych z korzystaniem z praw wynikających z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej oraz diagnoza potrzeb w zakresie informacji/wiedzy/narzędzi wspierających mobilność w Europie.
  Badania i wywiady były realizowane w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech wiosną 2018 r. Odpowiedzi na pytania udzielili nam również mieszkańcy Francji, Hiszpanii, Słowenii, Gruzji, Armenii, Słowacji i Rumunii.

       Możesz przeczytać ten Raport TUTAJ.

 • Raport na temat dobrych praktyk i historii sukcesu w dziedzinie społecznej i politycznej aktywności młodych Europejczyków w krajach ich goszczących.
  Wywiady i badania ‘zza biurka’ realizowane były wiosną 2018 r. w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech. W raporcie opisaliśmy 15 historii sukcesu dotyczących mobilności w UE.

       Możesz przeczytać ten Raport TUTAJ.

 • Trzy krajowe Raporty z wnioskami z Europejskich Forów Młodych (EFM), zrealizowanych w Polsce, Włoszech i na Węgrzech początkiem lata 2018.
  Każdy z Raportów opisuje zebraną informację zwrotną na temat wyników badań, nazwane potrzeby w zakresie informacji/wiedzy/narzędzi wspierających aktywne obywatelstwo oraz rekomendacje dotyczące Portalu MyEU.

              Raport z Polskiego EFM przeczytasz TUTAJ
              Raport z włoskiego EFM przeczytasz TUTAJ
              Raport z węgierskiego EFM przeczytasz TUTAJ

2) Zaprojektowanie, uruchomienie i przetestowanie Portalu MYEU.
Celem Portalu jest uporządkowanie i zebranie w jednym miejscu (pod jednym adresem internetowym) europejskich zasobów informacji na temat praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej zamieszkujących w kraju innym niż kraj pochodzenia tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne.

Skoro czytasz ten wpis, jesteś właśnie na Portalu MyEU. Prosimy, podziel się z nami Twoją opinią na temat obecnej zawartości/struktury Portalu! Twoje uwagi pomogą nam w ulepszeniu Portalu.

Możesz skontaktować się z nami TUTAJ

3) Wsparcie informacyjne i edukacyjne, które będzie dostępne za pośrednictwem Portalu MyEU.

Obok umieszczania na MyEU Portal licznych, przydatnych linków do informacji oraz instytucji/organizacji wspierających młodych mobilnych w Europie w korzystaniu z ich praw wynikających z obywatelstwa europejskiego, zaoferujemy:

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane (przez Użytkowników i Użytkowniczki Portalu) pytania, dotyczące mobilności w Europie, zamieszkiwania w goszczącym kraju UE, korzystania z praw wynikających z obywatelstwa europejskiego.

       Jeżeli masz jakieś pytanie, możesz je zadać TUTAJ.

 • Webinaria w trzech głównych obszarach tematycznych: Praca w UE, uczenie się w UE, wolontariat w UE.

       Zainteresowany? Zainteresowana? Na webinarium możesz się zarejestrować TUTAJ.

 • Pigułki Wiedzy w trzech głównych obszarach tematycznych: Praca w UE, uczenie się w UE, wolontariat w UE.
  Pigułka Wiedzy zawiera krótką odpowiedź na konkretne pytanie, nagraną w formacie video/audio/multimedialnym.

       Opracowane już Pigułki Wiedzy możesz obejrzeć TUTAJ.

Okres realizacji projektu: Styczeń 2018 – czerwiec 2019.

Partnerzy:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) www.fundacjaaie.eu (Lider)

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT) http://www.cooss.it/it/

Magyar Nepfoiskolai Tarsasag (HU) www.nepfoiskola.hu

 

Współfinansowanie: Program Unii Europejskiej “Prawa, równość, obywatelstwo” (2014 – 2020).

 

Jak poruszać się po portalu MyEU?

 

czwartek, 10 styczeń 2019 13:45

Program Europass

 

Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy

(również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE): Europass CV, Paszport językowy, Mobilność (potwierdza, m.in. doświadczenie wolontariatu), Suplement do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych oraz Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Mistrza, Czeladnika).

W Krajowym Centrum Europass w każdym kraju UE uzyskasz bezpłatne informacje i wsparcie w przygotowaniu tych dokumentów.

Europass

czwartek, 10 styczeń 2019 13:03

Eurodesk

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Udziela informacji i doradza młodym mobilnym w Europie – informując o możliwościach uczenia się i wolontariatu oraz zachęca do aktywności obywatelskiej. Eurodesk to też sieć informacyjna działająca w 35 krajach europejskich, łącząca ponad 1000 lokalnych punktów informacyjnych. Wszystkie usługi Eurodesk są bezpłatne.

Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny Eurodesk

Strona 10 z 10