faie

faie

wtorek, 13 sierpień 2019 16:01

Mój EVS

 

Historia Mileny, która swoje pierwsze doświadczenia z wolontariatem kształtowała podczas EVS-u w Bułgarii, gdzie pracowała dla dwóch domów dziecka.

mój EVS

wtorek, 06 sierpień 2019 10:32

Życie bez pośpiechu

 

Historia wolontariuszki, która wyjechała na EVS w Portugalii (tematem wolontariatu była związana z ekologią i życiem na farmie), dzięki współpracy z Europejskim Forum Młodzieży (EFM) - niezależną organizacją pozarządową.

Opowieść wolontariuszki

wtorek, 06 sierpień 2019 10:22

Życie po wolontariacie europejskim

 

Historia wolontariuszki – od dziecka podróżującej, która po kilku latach doświadczeń z pracą wolontariacką w Polsce, postanowiła  wyjechać na EVS do Gruzji.

Doświadczenia wolontariuszki

 

To inna droga do aktywności dla wolontariatu. Wolontariuszem można być zawsze i wszędzie, dzięki sieci Internet. Zobacz dlaczego?; Po co?; Jakie są korzyści?

e-wolontariat

 

  • Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności.
  • Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa.
  • Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia.
  • Współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.
  • Monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

 

AEVS to międzynarodowa pozarządowa organizacja młodzieżowa, która reprezentuje organizacje krajowe, które promują edukację międzykulturową, zrozumienie i pokój poprzez wolontariat. The Alliance, założona w 1982 roku, składa się obecnie z członków pełnych, stowarzyszonych i kandydujących w 28 krajach na całym świecie.

Każda organizacja członkowska prowadzi roczny program międzynarodowych projektów wolontariackich – ich ofertę można poznać poprzez listę linków do tych organizacji.

Alliance of European Voluntary Service Organisations

czwartek, 01 sierpień 2019 16:52

Podręcznik dla mentorów wolontariatu

 

Doświadczenie zdobyte podczas kursów szkoleniowych doprowadziło do powstania innowacyjnego pomysłu stworzenia długoterminowego projektu prowadzącego mentorów krok po kroku przez cały cykl europejskich projektów wolontariackich. Podręcznik -„Meant to be a mentor”- ten będzie pomocnym zestawem narzędzi i metod dla mentorów i wszystkich osób zainteresowanych mentoringiem w kontekście Wolontariatu Europejskiego jako specjalny sposób wspierania procesu uczenia się młodych ludzi.

Podręcznik dla mentorów wolontariatu

czwartek, 01 sierpień 2019 16:45

Propozycje dla wolontariuszy – ngo.pl

 

Na portalu ngo.pl możecie znaleźć w dziale Ogłoszenia, oferty organizacji/podmiotów, które szukają wolontariuszy.

Jako organizacja możesz dodawać ogłoszenia, jeśli szukasz wolontariusza.

Propozycje dla wolontariuszy – ngo.pl

czwartek, 01 sierpień 2019 16:42

Youth for Understanding

 

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży. YFU funkcjonuje w oparciu o zasady non-profit, a celem organizacji jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości. Organizacja została założona w 1951 roku. Jest instytucją obecną w ponad 50 krajach.

Youth for Understanding

czwartek, 01 sierpień 2019 16:28

Petycja do Parlamentu Europejskiego (PPE)

 

  • Możesz sam lub z innymi osobami albo reprezentując organizacje społeczne złożyć petycję do PE w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej
  • Może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.
  • Może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie.

Petycja do Parlamentu Europejskiego (PPE)

Strona 4 z 10