faie

faie

W październiku startuje ogólnoeuropejska kampania  'Time to Move' 2019! Przez cały miesiąc w całej Polsce (i w innych krajach europejskich) będą organizowane bezpłatne wydarzenia dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, pozwalające Wam odkryć możliwości uczenia się, działania jako wolontariusz/wolontariuszka czy pracy za granicą. Wydarzenia organizowane są przez organizacje skupione w sieci EURODESK. Sprawdź, co i gdzie będzie się działo w Twojej okolicy!
Pracujesz z młodzieżą i chcesz zorganizować dla nich warsztaty związane z Time to Move? Skontaktuj się z najbliższym Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk i umów się na współpracę!
Kampania Time to Move 2019.

Organizacje należące do sieci Eurodesk, Polska.

 

W imieniu Eurodesk UK i ECORYS zapraszamy Was do wypełnienia ankiety, która ma za zadanie zebrać informacje o uczestnictwie młodych w demokratycznym życiu UE. Skierowana jest do organizacji młodzieżowych z całej Europy. 
Ankieta jest dostępna po polsku, a jej wypełnienie zajmie ok. 15 minut.
Bardzo proszę Was o uczestnictwo, organizatorzy nie otrzymali jeszcze żadnych danych z Polski.
Ankieta będzie aktywna do 23 sierpnia (piątek).

 

ankieta Eurodesk UK

wtorek, 20 sierpień 2019 15:29

Mobilny obywatel UE

 

Jako aktywnemu obywatelowi UE, przysługują Ci określone prawa związane z byciem konsumentem europejskim. Masz prawo dochodzenia odszkodowania od przedsiębiorstw transportowych (linii lotniczych, firm autokarowych, kolei i armatorów statków), gdy podróżujesz w czasie odbywania wolontariatu, pracy, czy prowadzenia działalności społecznej w każdym kraju UE. Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone – sprawdź jakie masz możliwości, jakie obowiązują regulacje prawne i do kogo możesz się zwrócić o pomoc.

prawa pasażera

wtorek, 20 sierpień 2019 15:02

Młodzi, aktywni w Europie przedsiębiorcy

 

Jeżeli jesteś młodym przedsiębiorcą lub chciałbyś rozpocząć biznes, masz obawy lub ciekawi Cię, jak zaczynali inni - Możesz zapoznać się z opisami lub nagraniami video historii: Simony i Sary z Włoch, Thomasa z Francji, Andrei i Alexandry z Rumunii, Eveliny z Litwy, Clary z Holandii, Jamesa z Wielkiej Brytanii, Tatjany z Łotwy, Danieli ze Szwecji, Nelly z Armenii, czy Lisette-Marie z Estonii. Osoby te postanowiły skorzystać z szansy jaką był udział w Programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

sukces młodych przedsiębiorców 1

sukces młodych przedsiębiorców 2

wtorek, 13 sierpień 2019 17:04

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

 

Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęcona ogólnym zasadom uznawania kwalifikacji zawodowych w EU do wykonywania zawodów regulowanych, w sytuacji gdy osoba, uzyskała kwalifikacje w innym państwie członkowskim i potrzebuje ich oficjalnego uznania, ponieważ zamierza podjąć pracę w innym państwie członkowskim.

uznawanie kwalifikacji zawodowych

wtorek, 13 sierpień 2019 16:53

EPSO

 

Europejskie Biuro Doboru Kadr.
Prowadzi rekrutację do instytucji Unii Europejskiej. Informacje są dostępne we wszystkich językach UE (możesz zmienić język w prawym górnym menu).

 

epso

wtorek, 13 sierpień 2019 16:45

Your Europe - Praca

 

Podstawowe informacje o sektorze pracy w UE. Informacje są dostępne we wszystkich językach UE (możesz zmienić język w prawym górnym menu).

youreurope praca

wtorek, 13 sierpień 2019 16:37

System SOLVIT

 

Bezpłatna usługa online wspierająca obywateli UE w przypadku naruszenia ich praw UE jako obywatela lub firmy przez władze publiczne w innym kraju UE. Informacje dostępne we wszystkich językach UE.

system solvit

 

Projekt/platforma COPE – ma na celu podniesienie umiejętności przekrojowych i zdolności do zatrudnienia przenoszonych w pracy dla młodych ludzi o mniejszych szansach (YPWFO). Projekt ten został sfinansowany przez British National Council of Ecorys i współfinansowany z unijnego programu Erasmus +. Szkolenia będą zasadniczo koncentrować się na szkoleniach na rzecz rozwoju osobistego młodych ludzi. Te nowe umiejętności pomogą im w codziennym życiu, podczas projektu mobilności i / lub w ich rozwoju kariery.

COPE

wtorek, 13 sierpień 2019 16:10

POWER VET w Cardiff

 

Relacja Mateusz i Andrzeja z 2-miesięcznego pobytu w Cardiff, gdzie odbywali staż w ramach projektu: „Młodzież dla Europy – Europa dla Młodzieży”, zorganizowanego przez Europejskie Forum Młodzieży i współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

staż w UE

Strona 3 z 10