środa, 23 styczeń 2019 13:08

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1. Podstawowe informacje


1. Administrator danych osobowych (Administrator portalu) - Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej , adres: ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, KRS: 0000385004, NIP: 9372652784, REGON: 241936864.
2. Ochrona dzieci - Staramy się nie włączać dzieci w realizację projektu bez zgody ich rodziców/ opiekunów prawnych. Mimo to zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe z powodu zastosowanego medium.
3. Bezpłatne uczestnictwo - Użytkownicy Portalu nie otrzymują zapłaty ani nie ponoszą żadnych kosztów, poza standardowymi kosztami połączenia z Internetem.

§2. Zasady zbierania danych
1. Przetwarzane dane: Nazwa podmiotu (Użytkownika), adres e-mail, hasło i adres IP komputera.
2. Cel przetwarzania danych – Dane są przetwarzane w celu umożliwienia dostępu do Portalu MyEU oraz w celu wykonania obowiązków prawnych przez Administratora Portalu, które wynikają z przepisów prawa lub umowy dotyczącej realizacji projektu: „MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej”, dofinansowanego przez Komisje Europejską z Programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
3. Przekazywanie danych/Odbiorcy danych osobowych – Dane nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom: na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z umową, gdy jest to obowiązek prawny Administratora.
4. Okres przechowywania danych – Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji projektu lub przez okres wynikający z przepisów prawa lub w czasie korzystania z Portalu przez Użytkownika.

§ 3 . Zasady przetwarzania danych i plików Cookies
Informacje zawarte w tzw. logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania i zbierania danych statystycznych. Dane te nie pozwalają na identyfikację każdego pojedynczego Użytkownika Portalu.
Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na końcowym urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową; zbierane informacje dotyczą sposobu korzystania przez Użytkownika z systemu informatycznego obsługującego stronę internetową portalu.
Tego rodzaju dane są zbierane anonimowo. Mechanizm plików Cookies umożliwia obsługę poszczególnych elementów systemu. W szczególności pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia i prawidłowe wyświetlanie strony internetowej.

§ 4 . Przechowywanie i ochrona danych
Administrator danych dba o ochronę prywatności i dba o bezpieczeństwo dostarczonych danych, strzegąc i chroniąc je przed osobami nieupoważnionymi, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszystkie zebrane dane są odpowiednio strzeżone i chronione. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi środków technicznych i organizacyjnych, zapewniając ochronę przed nadużyciami i modyfikacjami.
Każda osoba ma:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacjach określonych w art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

§ 5 . Dodatkowe informacje
1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w tym dokumencie (w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmiany umowy, zmiany warunków technologicznych, funkcjonowania systemu informatycznego). W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian odpowiednie informacje zostaną umieszczone na stronie Portalu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Portalu proszę kontaktować się z Administratorem Portalu, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48/511-551-439 lub pisząc na adres: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała.

§ 6 . Postanowienia końcowe
Polityka prywatności wchodzi w życie z 21 stycznia 2019 r.

Czytany 4151 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 styczeń 2019 13:23
Więcej w tej kategorii: « Kontakt Strefa użytkownika »